Królewskie Miasto Łęczyca

W samym sercu Polski, przy trasie łączącej północ z południem kraju, nad rzeką Bzurą, położone jest Królewskie Miasto Łęczyca. To miejscowość o ogromnym znaczeniu zwłaszcza dla średniowiecznej Polski. Powstała wiele wieków przed Łodzią – obecną stolicą województwa, a nawet Warszawą. Warto się w niej zatrzymać i zobaczyć ślady świetności Łęczycy, swoiste pomniki historii.

Już około 1000 lat temu Łęczyca znajdowała się na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Przejeżdżały tędy orszaki królewskie i obcokrajowcy, np. arabski geograf Al-Idrisi w roku 1154. W swoim dziele pt. Księga Rogera zamieścił nazwę Łęczycy jako N(u)grada (pol. Nowygród) pośród innych polskich miast: Krakowa, Sieradza, Gniezna, Wrocławia, oraz Santoka.

HISTORYCZNIE I OBECNIE

W X-XIII wieku istniał tu gród, nad którego rekonstrukcją w pobliskim Tumie czynione są obecnie prace. W połowie XII wieku na miejscu istniejącego wcześniej opactwa benedyktyńskiego (obecny Tum), wybudowano niezwykłą Archikolegiatę w stylu romańskim. Stała się ona miejscem zjazdów książęcych i synodów kościelnych metropolii gnieźnieńskiej. To tutaj odbywały się pierwsze polskie sejmy. Obecnie obok Archikolegiaty w Tumie znajduje się skansen etnograficzny „Łęczycka Zagroda Chłopska”.

Królewskie Miasto Łęczyca

W połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki włączył Księstwo Łęczyckie do Polski i pozostawił po sobie wspaniałą rezydencję – Zamek Królewski. W zamku przebywali także inni polscy królowie, m.in. Władysław Jagiełło, Kazimierz IV Jagiellończyk. Zamek kilkakrotnie niszczyły pożary i wojny szwedzkie. Obecnie na terenie zamku znajduje się Muzeum, w którym możemy podziwiać m.in. rzeźby prezentujące różne wcielenia Diabła Boruty.

Królewskie Miasto Łęczyca
Królewskie Miasto Łęczyca
Królewskie Miasto Łęczyca

Istnieje wiele legend, wedle których podziemia zamku zamieszkiwał Diabeł Boruta, początkowo żyjący jako XIV-wieczny szlachcic. Diabeł – symbol Łęczycy – dobrze znany jest w całej Polsce. We wszystkich poświęconych mu legendach wykazuje się dużą przebiegłością, sprytem i nadludzką siłą. Zazwyczaj przechytrza innych za pomocą swoich „diabelskich sztuczek”. Jednak w wielu legendach możemy go poznać też jako dobroczyńcę, pomagającego biednym.

W 1939 na terenach Łęczycy i okolic stoczono największą bitwę kampanii wrześniowej – Bitwę nad Bzurą. Były to walki Armii „Poznań” i „Pomorze” z niemiecką 221 Dywizją Piechoty. W nocy z 14-ego na 15-ego września zajęła ona miasto. W lutym 1941 roku Niemcy utworzyli w Łęczycy getto dla ludności żydowskiej, zlikwidowane w kwietniu 1942.

Oprócz Zamku Królewskiego i jego muzeum oraz Archikolegiaty w Tumie, polecamy zobaczyć także dwa zabytkowe kościoły łęczyckie. Są to kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła oraz kościół i klasztor ojców Bernardynów z przepięknymi barokowymi freskami. Warto również przespacerować się wzdłuż łęczyckich zalewów.

Królewskie Miasto Łęczyca

W tym roku na Zamku Królewskim w Łęczycy odbędzie się już XX Międzynarodowy Turniej Rycerski. Przypominamy jak było na zeszłorocznej edycji:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami łęczyckiego Muzeum oraz Domu Kultury:

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMuzeumWLeczycy%2F&tabs=timeline&width=300&height=500&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="300" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdom.kultury.7%2F&tabs=timeline&width=300&height=500&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="300" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Zobaczcie również relację  z wizyty w Łęczycy – podróżnika i vlogera – Dariusza Rybackiego. (Pieszo przez Polskę)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d628003.9960050769!2d19.545049515230975!3d52.05896332587339!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x471ecc669a869f01%3A0x72f0be2a88ead3fc!2sWarszawa!3m2!1d52.2296756!2d21.012228699999998!4m5!1s0x471ba41ca23810b9%3A0xd09a90c963095664!2zOTktMTAwIMWBxJljenljYQ!3m2!1d52.05959!2d19.19969!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1515799493552" width="900" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Królewskie Miasto Łęczyca da się lubić! Przekonajcie się sami 🙂