Pierwsze w Europie Muzeum Mitologii Słowiańskiej

Przenieś się w świat dawnych Słowian. Muzeum Mitologii Słowiańskiej to oryginalny projekt mający za zadanie popularyzację wiedzy o wierzeniach i kulturze duchowej naszych przodków. Jego główny cel to szeroko pojęta edukacja historyczno-kulturalna o mitologii słowiańskiej. Wszystko to poprzez interesujące ekspozycje, lekcje muzealne czy rozmaite wydarzenia artystyczne. Wszelkie działania prezentowane będą w nowoczesny sposób, przyjazny i atrakcyjny dla każdego odbiorcy. Muzeum znajdować się będzie w Grodzisku Owidz k. Starogardu Gdańskiego. Przy realizacji projektu współpracuje Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia” oraz Samorządowa Instytucja Kultury Grodzisko Owidz.

Na realizację projektu udało się pozyskać już sporo funduszy, wciąż jednak potrzeba ich na doskonalenie przedsięwzięcia. Muzeum zdecydowało się na pozyskanie środków za pomocą crowdfundingu na portalu Polak Potrafi. Akcja świetnie się udała. Zdobyto założony próg 20 000 zł wraz z dodatkowymi środkami, które organizatorzy planują przeznaczyć na doposażanie, rozwój i promocję muzeum. Jeśli to będzie możliwe, w tym m.in. na produkcję zwizualizowanej rzeźby Świętowita z Arkony, która będzie mierzyć ponad trzy metry!

Muzeum Mitologii Słowiańskiej

W związku z osiągnięciem założonego progu, już w najbliższą Noc Kupały 24 czerwca br. staniemy się świadkami otwarcia Muzeum Mitologii Słowiańskiej! Gratulujemy i już nie możemy się doczekać!

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMuzeumMitologiiSlowianskiej%2F&tabs=timeline&width=320&height=500&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="320" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2347.6881035341958!2d18.569446815310396!3d53.955047480111084!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47029b885418eeb7%3A0x5c665372b54d8e6a!2sGrodzisko+Owidz!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1491291989949" width="300" height="500" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

%

+ do kreatywności dla twórców Muzeum Mitologii Słowiańskiej