Pokolenie W

Stolica Dolnego Śląska od wielu lat może poszczycić się uczelniami na bardzo wysokim poziomie, prawie  1/5 mieszkańców tego miasta to studenci. Jak podaje Gazeta Wrocławska liczba studentów w roku 2017 wynosi 118975, aby jednak studentów stale przybywało i aby ukazać atuty studiowania we Wrocławiu stworzono kampanię wizerunkową. Organizatorami akcji są  są wszystkie  publiczne  wrocławskie uczelnie, władze miasta Wrocław oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.  Bohaterami kampanii są wybitni absolwenci wrocławskich uczelni i studenci.

Konkurs Pokolenie W

23 listopada odbyła się Uroczysta Gala podsumowująca kampanię, a także rozwiązanie konkursu w którym startowali ludzie twórczy, działacze społeczni i naukowcy. Łącznie do konkursu wpłynęło 200 zgłoszeń, w trakcie gali 4 zwycięzców każdej z kategorii walczyli o kolejne miejsca.

miejsce I (Ex aequo) Natalia Jerzak SitoOgrodników

miejsce I   (Ex aequo) Sebastian Kraszewski INNOwacyjne SubstancjE Przeciwbakteryjne

miejsce III Michał Litwiniec Witaminy grają A

miejsce IV Przemysław Sowiecki Drone Film Festival Wrocław

Pokolenie W

Podczas gali goście mieli szanse wysłuchać projekcji bardzo inspirujących i twórczych ludzi, na historię których warto zwrócić uwagę i warto od nich czegoś nauczyć.

Prof. Jan Miodek: Pasje uniwersyteckie

Magdalena Urbaniak: Girl power czyli jak zaorać internet traktorem.

Michał Kasprzyk: „Jak TEDx zmienił moje życie” – o tym, jak działalność w TEDxie wpłynęła bezpośrednio na mnie.

Mikołaj Niczyj: Historia najlepszego mówcy świata.

Jerzy Łątka: Żyć czy studiować?.

Tomasz Broda: Coś pan zmalował, czyli o pożytkach z gryzmolenia po ławkach.

Tomek Popów: Przedsiębiorczy Wroclaw jutra.

Szymon Sikorski:  Śmiertelna nuda, czyli triumf heurystyk.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom wspaniałego eventu. Wrocław to miasto innowacji, spotkań i inspiracji.